ความอดทน...อดทน นำมาซึ่งความสำเร็จ........เกิดเป็นคนต้องสู้