เป็นตัวอย่างในการอบรมให้กับผู้เข้าอบรม การเขียน Blog Goto Know ในการสมัครสมาชิก การจัดการบล็อก ฯลฯ ครับ