สวัสดีความรัก

  Contact

  ความรัก  
วันนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ คนที่มีหัวใจ มักเชื่อกันว่า วันนี้เป็นวันแห่งความรัก การแสดงออกถึงความรักที่มีระหว่างกันมีหลากหลายรูปแบบ บ้างก็ส่งดอกไม้ บ้างก็ส่งหัวใจกระดาษให้แก่กันและกัน  แต่สำหรับเราวันนี้ เป็นโอกาสดีที่เข้ามาสมัครและทดลองใช้ระบบที่เรียกว่า Gotoknow ก็ถือว่าได้ทำอะไรดี-ดี เพื่อชีวิต และได้รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนรอบข้างมากขึ้น ขอส่งความรัก ความปราถนาดี ให้กับ  ทุก ๆ คน  .....สวัสดี

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นกแก้ว

Post ID: 78492, Created: , Updated, 2012-02-11 17:24:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #วันแห่งความรัก

Recent Posts 

Comments (0)