พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อกรณีการระบาดไข้หวัดนก จังหวัดพิจิตร

อินใจ วงศ์รัตนเสถียร
ศูนย์อนามัยที่ 10

- เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความรู้และการปฏิบัติตนของประชาชนกับสภาพแวดล้อมที่มีการระบาดของโรค

- ผลการวิจัย พฤติกรรมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องทั้งการกำจัดซากสัตว์ปีกที่ตาย การทำลายซากสัตว์ มีการสัมผัสกับสัตว์ปีกตายด้วยมือเปล่า การล้างมือไม่ถูกต้อง ขาดความตระหนักในระยะยาว เนื่องจากขณะที่มีการระบาด ประชาชนมีความคุ้นเคยกับการระบาดอยู่แล้ว ประชาชนในเมืองกับชนบท มีความแตกต่างกันในด้านความรู้ ความตระหนัก การรับประทานอาหาร การสัมผัส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p< 0.01 มีการนำสัตว์ตายมาปรุงอาหารและจำหน่ายโดยไม่มีการป้องกันตนเอง ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบความรู้ด้านการป้องกันรักษาอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์ปีก และการอยู่อาศัย การบริโภคอยู่ในระดับต่ำ สอดคล้องกับการป้องกันการติดเชื้อที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ประชาชนร้อยละ 89 ทราบข่าวการระบาดของโรคและกลัวการระบาดแต่ยังสับสน


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 78432, เขียน: 14 Feb 2007 @ 11:38 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 21:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)