ถ้าหั่นฟักทองหรือฟักเขียว ไปทำอาหารครึ่งผลที่เหลือให้ทาปูนแดง ตรงรอยตัดให้ทั่ว ปูนแดงจะช่วยรักษาไม่ให้เน่าภายใน 1 สัปดาห์