เก็บพริกสดให้ทนนานถึง 1 เดือน เมื่อซื้อมาแล้วไม่ต้องล้างน้ำ ให้เก็บไว้ในกล่องพลาสติก ปิดฝาแน่น หรือห่อกระดาษให้มิดชิด ถ้าไม่มีตู้เย็นก็ใช้กระดาษค่อนข้างหนาห่อ