วันนี้ดิฉั้นทำหน้าที่คุณอำนวย ฝึกกระบวนการเรื่องเล่าเร้าพลัง ให้แก่ทีมงานมหาวิทยาลัยทักษิณ….เข้าร่วมกระบวนการประมาณ 35 คนเป็นกลุ่มที่พอดีพอดี ที่จะได้ฟังกันทั่วถึงทุกคน
บรรยากาศดีเชียวค่ะ
นำภาพมาฝากกันค่ะ
<div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"> </div>