เฉาะลูกตาลอ่อน เอาจาวตาลออกมาแล้ว ให้แช่ในน้ำสารส้ม (ใช้สารส้มกวนกับน้ำ) จะทำให้จาวตาลเป็นสีขาวสะอาดไม่เป็นสีน้ำตาล