ถ้าจะเก็บกุ้งแห้งให้นาน ไม่มีกลิ่น ให้ใส่ขวดโหล ปิดฝาเกลียวให้แน่น แล้วเก็บไว้ในตู้เย็น จะเก็บไว้ได้นาน