เวลาต้มเคี่ยวเนื้อให้เปื่อย ควรใช้ไฟแรงๆน้ำเดือดพล่าน ในตอนแรกแล้วต่อมาจึงราไฟออก ต้มพอเดือดปุดๆ ในตอนแรกที่น้ำเดือดจัด ก็เพื่อให้ผิวนอกสุก ส่วนต้มในตอนหลังให้ใช้ไฟอ่อน ก็เพื่อให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อขณะที่เยื่อพังผืดยังไม่ทันหดตัว