ผลของโปรแกรมการช่วยเหลือครอบครัวระยะวิกฤติต่อการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วย

อรุณรัตน์ โยธินวัฒนบำรุง
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการช่วยเหลือครอบครัวระยะวิกฤติต่อการปรับตัวของ สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก

ผลการศึกษา
- สมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยในกลุ่มทดลอง มีการปรับตัวภายหลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยในกลุ่มทด ลองมีการปรับตัวภายหลังการทดลองดีกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุป
- โปรแกรมการช่วยเหลือครอบครัวระยะวิกฤติเป็นการให้การพยาบาลที่มีผลต่อระดับ ความเครียดของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วย ทำให้สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยมีความไว้วางใจและกล้าที่จะสอบถามข้อมูลและขอ คำแนะนำจากพยาบาล และการอธิบายให้ครอบครัวเข้าใจถึงเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการรักษา ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับอาการ การรักษาพยากรณ์โรคของผู้ป่วย บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย การให้เบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลขณะไม่ได้มาเยี่ยมผู้ป่วย การให้สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายความเครียด ที่เกิดขึ้น และสามารถปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และสามารถเป็นแหล่งสนับสนุนให้ผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยได้เร็วยิ่งขึ้นจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 78430, เขียน: 14 Feb 2007 @ 11:36 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 20:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)