หายไปนานครับ สำหรับการวิจัยการศึกษา ที่หายไปเพราะพอดีผมยุ่งกับการเขียนหนังสือเล่มแรกในชีวิตของผมเอง ซึ่งเสร็จสิ้นแล้ว คือ การเขียนวิทยานิพนธ์ ตอนนี้อยู่ในขั้นผู้เชี่ยวชาญอ่าน ตรวจสอบ คาดว่าเดือนมีนาคมคงได้ตีพิมพ์ครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนเช้าครับ