ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ คณะนักวิจัยจะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนร่วมโครงการวิจัย

ในการมาครั้งนี้ตั้งใจจะชักชวนให้เข้าร่วมแพลนเน็ตใหม่ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆ จนครบ 95 บล็อก 

คงจะคุยกันได้มากระหว่างบล็อกเกอร์ของโรงเรียนเทศบาล4 แห่งโคราชกับอนุบาลวัดเมืองแห่งแปดริ้ว  เพราะอ่านบล็อกแล้วเห็นว่ามีสิ่งที่ร่วมกันอยู่