การติดตามนิเทศงาน

suleewong
Coaching
     สำหรับวันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มานิเทศงานที่โรงพยาบาลเหมือนทุกปีที่ผ่านมา แต่ครั้งนี้มีความแตกต่างจากการนิเทศครั้งที่ผ่าน ๆ มา  เพราะครั้งนี้การนิเทศทำให้เราไม่เครียดเลย  อาจเป็นเพราะผู้นิเทศมีเทคนิคในการ Coaching  การนิเทศครั้งนี้  ทำให้รู้ว่าการ  Coaching  ที่ดีทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  เพราะทำให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงแนวทางที่ถูกต้องของการดำเนินงานแต่ละอย่าง  โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนที่มีเจ้าหน้าที่น้อย  รับผิดชอบงานคนละหลาย ๆ งานทำให้การเรียนรู้รายละเอียดการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั้นต้องใช้เวลานาน  ต้องลองผิดลองถูกจนกว่าจะได้แนวทางที่ดีที่สุด  แต่การมีผู้นิเทศติดตามที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติทราบแนวทางการปฏิบัติงานได้ถูกต้องมากขึ้น  ดังจะเห็นได้จากการนิเทศในวันนี้  ผู้นิเทศได้ชี้แนะรายละเอียดการปฏิบัติงานแต่ละงานได้ชัดเจน  ไม่คุกคามทำให้เกิดความเครียดเหมือนเช่นที่ผ่านมาในอดีต  ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกมีกำลังใจในการปฏิบัติงานและเกิดความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและผู้ปฏิบัติเองก็มีความสุขกับการทำงานด้วย       ขอฝากไว้สำหรับท่านที่เป็นผู้นิเทศติดตามงานว่า ถ้าได้ใจผู้ปฏิบัติงาน  ท่านก็จะได้ผลงานที่ตรงใจ                                                                                                       ศุลีวงศ์  สนสุผล                                                                       นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต                                                                                           สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน suleewong

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 78138, เขียน: 13 Feb 2007 @ 11:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)