ตัวเลข สถิติ ทำให้นักวิชาการบางคนบูชา เหมือนสิ่งศ้กดิ์สิทธิ์ และเป็นโรคระบาดไปถึงคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอีกไม่น้อย .. เกิดความหวาดกลัวอย่างไร้เหตุผล แม้แต่เรื่องวิจัย หลายครั้งต้องพยายามดันทุรังหาความรุงรังของค่าตัวเลขสถิติต่างๆมาลงให้ดูขลังทั้งๆที่ไม่จำเป็น
     อยากให้ได้ทำความกระจ่างกันในเรื่อง เชิงปริมาณ และ  เชิงคุณภาพ ครับ แล้วจะพบว่า ของดีและมีค่ายิ่งอาจไม่ต้องอ้างอิงตัวเลขใดๆเลยก็ได้ครับ 

    ข้อความนี้ผมไปเขียนต่อให้คุณ รตนญาณ  ในบันทึกเรื่อง เติมหลุมความรู้....เรื่องสารสนเทศ ครับ .. เข้าไปแล้วอย่าลืมอ่าน เรื่อง ทำอย่างไร...ให้คนชอบ?   ด้วย คิดว่าคงต้องชอบครับ