เพื่อกันแมลงมาตอมถังขยะ ให้ใส่ลูกเหม็น 2-3 เม็ดลงไปด้วยจะช่วยลดกลิ่นบูดได้ด้วย