GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

KM Research : เสวนาโต๊ะกลม วงแรกของการพูดคุยเรื่องโจทย์วิจัยด้านการจัดการความรู้ 1 กุมภาพันธุ์ 2548

ครั้งแรกสุดนานมาแล้ว....

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้  เคยจัดเสวนาโต๊ะกลม  พูดคุยในเรื่อง โจทย์วิจัยการจัดการความรู้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท - เอก    ซึ่งจัดไปเมื่อ 1 กุมภาพันธ์  2548

ในตอนนั้น  สคส.   เห็นว่ามีนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก  ติดต่อเข้ามาขอคำแนะนำต่อการทำวิทยานิพนธ์ค่อนข้างมาก   อีกทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จำนวนหนึ่งเช่นกันที่ติดต่อทาง สคส.  มา   ดังนั้น  เวทีแรกในตอนนั้นจึงพุ่งเป้าไปที่การสร้าง  "ชุมชนนักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์"  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์   ขณะเดียวกัน  ก็มีวง  "อาจารย์ที่ปรึกษา"  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตีคู่ขนานกันไปด้วย   

ประเด็นที่ได้จากการพูดคุยในครั้งนั้น   เนื่องจากมีผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน ICT  มาร่วมหลายท่าน   เนื้อหาการพูดคุยจึงมีประเด็นของ ICT  ขึ้นมาในเวทีมากหน่อย     แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ที่กล่าวถึงประเด็นอื่นๆปะปนอยู่บ้างอยู่บ้างเหมือนกัน   สนใจติดตามลองเข้าไปอ่าน บทสรุป  ครั้งนั้นดูนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 77906
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)