Standard for digitization.

  ติดต่อ

  digitization  

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 นักศึกษาปริญญาโท จัดสัมมนาเรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล และได้มีโอกาสนำเสนอผลการศึกษาของตัวเอง หัวข้อเรื่อง "มาตรฐานการแปลงผันทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล" โดยศึกษาเฉพาะมาตรฐานของ "รูปภาพ"

 

หลักเกณฑ์การแปลงผันข้อมูล  (Digitization)

ในการแปลงผันทรัพยากรสารสนเทศ ยังมีอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญ นั่นคือ มาตรฐานการแปลงผันทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการกำหนดชื่อไฟล์     (File naming)   สี (Colour)  ขนาด (Size)  และรูปแบบ (Format)  รวมทั้ง หลักการควบคุมคุณภาพของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเป็นสากล  พร้อมกับสามารถรองรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับแหล่งทรัพยากรสารนิเทศอื่นได้อีกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ การแปลงผันข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ มีหลักเกณฑ์ต่างๆ  

1.       หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อไฟล์

2.       เครื่องมือสำหรับการแปลงผันข้อมูล

3.       การกำหนดลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล

 ดูเหมือนจะเพียงพอ แต่จำเป็นต้องศึกษาในมุมมองอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นฐานของการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

อาจารย์ให้เอกสารมา 2 ชุดใหญ่ ภาษาอังกฤษล้วนๆ เฮ้อ..สู้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยานิพนธ์

หมายเลขบันทึก: 77901, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-13 12:39:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)