ถ้ำภูผายา มีรูปทรงแปลกตาดี

ลักษณะของปากถ้ำ ที่ต้องไต่กระไดขึ้นไปอีก 500 ขั้น

 ลักษณะการบินนออกมาของค้างคาว จะออกมาตอน 17.30 น

รู้สึกว่าค้างคาวจะบินไปที่ภูเขาอีกลูกหนึ่ง