เวลาซอยกระเทียม ให้โรยเกลือป่นสักเล็กน้อย เมื่อเวลาซอยน้ำกระเทียมจะไม่ไหล