เวลาทำหลนทุกชนิด อย่าเคี่ยวกะทิให้แตกมันมาก ควรเหลือกะทิไว้ใส่ก่อนยกขึ้น บีบมะนาวเล็กน้อย จะทำให้หลนข้น และมีสีขาวน่ารับประทาน