ตอนนี้ กำลังศึกษา และมีงานวิจัย ซึ่งเป็นวิจัยและพัฒนา ติดตรงที่ต้องนำตัวแปรมาวิเคราะห์ และแปรผล ซึ่งจะไม่ถนัด ไม่รู้ว่าค่าสถิติที่ใช้แต่ละตัว มันจะเหมาะกันข้อมูลหรือตัวแปรอะไรบ้าง แล้วผลที่ได้จากการนำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม spss แล้ว จะแปรผลได้อย่างไรบ้าง จึงอยากได้หนังสือที่พอจะไขข้อข้องใจดังกล่าวข้างต้น ใครพอจะทราบกรุณาบอกชื่อหนังสือ หรือผุ้แต่งให้ทราบทีได้มั๊ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ.......