นาย ฐานทัพ อินทอง

กรรมการ / บรรณาธิการ
บริษัท สรรค์สาระ จำกัด / นิตยสาร SM Magazine / นิตยสารในเครือโฟกัส
Usernamethantup7
สมาชิกเลขที่1836
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติ
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Thantup Inthong
อาชีพ: นักธุรกิจ /สื่อมวลชน /นักเขียน /นักพัฒนา(ความรู้) (นักเขียน / คอลัมน์นิสต์อิสระ, บรรณาธิการ / บรรณาธิการบริหารอิสระ (พ็อคเก็ตบุ๊ค, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์,สื่อออนไลน์)
, ธุรกิจส่วนตัว, ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท, ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์, ที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อสารองค์กร)

ปัจจุบัน

ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร
องค์กร: BNI INTERLIGHT CO.,LTD.
อีเมล์: [email protected]

facebook / page : "ฐานทัพ อินทอง" (fb : ส่วนตัว)
facebook / page : "ข้าวเกรียบปลาปัตตานี" ธุรกิจออนไลน์ facebook.com/fishcrackerboy

ตำแหน่ง: กรรมการ / บรรณาธิการ
องค์กร: บริษัท สรรค์สาระ จำกัด / นิตยสาร SM Magazine / นิตยสารในเครือโฟกัส
อีเมล์: [email protected]
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ / เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ ฉลาดดอทคอม : www.cha-lad.com เว็บไซต์สังคมความรู้ออนไลน์

ประวัติย่อ: นายฐานทัพ อินทอง เป็นบุตรชายคนโตของครอบครัว ชยพร-จิราพร อินทอง ชื่อ-สกุลเดิม จิราพร ทองธรรมชาติ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 3 คน พื้นเพเป็นคนอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เกิดที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ "ฐานทัพ"

อำเภอสัตหีบ เป็นอำเภอเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีห่างจากตัวเมืองชลบุรี 85กิโลเมตร ความสำคัญของสัตหีบคือเป็นเมืองแห่งฐานทัพเรือ และเป็นฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
รวมถึงมีประวัติเรื่องเล่ากันว่า ช่วงประมาณรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 สัตหีบเป็นเพียงหมู่บ้านชายทะเล ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา หาของป่า และประมง
การคมนาคมจะใช้ทางน้ำโดยเรือเมล์หรือเรือใบ ส่วนทางบกมีแต่ทางเกวียน ถนนไปชลบุรียังไม่มี ภูมิประเทศส่วนใหญ่ยังเป็นป่ารกทึบ การเดินทางระหว่างเมืองจึงใช้เรือเป็นหลัก


ในหมู่บ้านสัตหีบ มีผู้ที่ชาวบ้านนับหน้าถือตามากอยู่คนหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า "ยายแจง" แกมีฐานะดี มีที่ดินเรือกสวนไร่นามากมาย ตลาดสัตหีบ หนองตะเคียนและโรงเรียนสิงห์สมุทรรวมถึงบริเวณเขาแหลมเทียน
อันเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือสัตหีบในปัจจุบันก็เคยเป็นของแก ต่อมา เมื่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงฝึกภาคทะเลกับกองเรือและทรงพักที่อ่าวสัตหีบ ทรงเห็นว่าอ่าวสัตหีบเหมาะเป็นที่ตั้งหน่วยเรือ
เพราะมีเกาะใหญ่น้อยช่วยกำบังคลื่นลม พระองค์จึงได้บอกถึงพระประสงค์ที่จะใช้บริเวณเขาแหลมเทียนเป็นที่ตั้งหน่วยทหารเรือ ยายแจงก็ยินดีที่จะถวายให้


หลายท่านให้ความคิดเห็นว่า "สัตต" แปลว่า เจ็ด "หีบ" หมายถึง หีบ ฉะนั้นคำว่า "สัตหีบ" ก็น่าจะแปลว่า หีบเจ็ดใบ
ซึ่งสอดคล้องตามตำนานประวัติเจ้าแม่แหลมเทียนว่าได้นำพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพื่อหลบหนียักษ์ อีกหลักฐานหนึ่งมาจากกองประวัติศาสตร์ทหารเรือระบุว่า

เมื่อ พ.ศ. 2464 รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จตรวจเยี่ยมหัวเมืองชายทะเล เพื่อจะสร้างแนวป้องกันชายฝั่งทะเลด้านนอกเพิ่มขึ้น เพราะป้อมพระจุลจอมเกล้าที่ปากน้ำสมุทรปราการนั้นใกล้เมืองหลวงมากเกินไป
จึงทรงดำริหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งกองทัพเรือ เพื่อตรวจตรารักษาฝั่งและเขตน่านน้ำใหญ่ จึงพระราชทานนามว่า สัตตหีบ
เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นเกาะ 7 เกาะ เป็นที่กำบังลมให้แก่หมู่เรือได้ดี คำว่า "สัตหีบ" หมายถึง ที่กำบังเจ็ดแห่ง (หีบ = ที่บัง)
อันหมายถึงเกาะต่าง ๆ กล่าวคือ เกาะพระ เกาะยอ เกาะหมู เกาะเตาหม้อ เกาะเณร เกาะสันฉลาม และเกาะเลา

ฐานทัพ อินทอง
tel. 086-3660157
E-mail: [email protected]
http://thantup7.blogspot.com/

ประวัติ / ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน
(นักเขียน / คอลัมน์นิสต์อิสระ, บรรณาธิการ / บรรณาธิการบริหารอิสระ, ธุรกิจส่วนตัว, ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท, ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์, ที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อสารองค์กร)

ที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ P.R.A.D. Communication Co.,Ltd. << บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Bizway <<
บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการ TIPG Journal : วารสาร ชมรมเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาไทย ภายใต้การดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ << กรรมการบริหาร / บรรณาธิการ บริษัท สรรค์สาระ จำกัด / นิตยสาร SM Magazine / นิตยสารในเครือโฟกัสฯ << ผู้ก่อตั้ง / Webmaster เว็บไซต์ ฉลาดดอทคอม www.cha-lad.com / บรรณาธิการ / บรรณาธิการบริหารอิสระ (พ็อคเก็ตบุ๊ค, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์,สื่อออนไลน์)

การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอก สื่อสารมวลชน โท รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง มัธยมศึกษาตอนต้น / ปลาย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กทม.เขต 2 (สอบเทียบ)
การทำงาน
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ P.R.A.D. Communication Co.,Ltd. << บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Bizway <<
บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการ TIPG Journal : วารสาร ชมรมเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาไทย ภายใต้การดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ << บริษัท หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวัน จำกัดผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจการตลาด / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด นสพ.พิมพ์ไทยรายวัน << ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ (ศรอ.) กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (พิเศษ) << บริษัท สรรค์สาระ จำกัด / SM Magazine / นิตยสารในเครือโฟกัสบรรณาธิการ / บรรณาธิการบริหารอิสระ (พ็อคเก็ตบุ๊ค, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์,สื่อออนไลน์)
ด้านอื่นๆ
ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) : ให้กับหน่วยงานของรัฐฯ และ เอกชน องค์กร และมูลนิธิเพื่อสังคม << ที่ปรึกษาการจัดทำโครงการ / พัฒนาโครงการ / กิจกรรม / สื่อประชาสัมพันธ์ /สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ << บริษัท เอส.พี.ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด << บริษัท มัลติมิเดียเพื่อเยาวชน จำกัด บรรณาธิการ / Project Manager << ศูนย์อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย เพื่อเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ (สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ศธ.)บรรณาธิการ / ผู้ช่วยผู้จัดการสื่อออนไลน์ << บริษัท ครอบครัวต้นคิด จำกัด ผู้สื่อข่าว / ฝ่ายบริหารสื่อการตลาด << นิตยสาร Do You Know / นิตยสาร ท่องโลกการศึกษา / วารสาร วงการครู ผู้สื่อข่าว/กองบรรณาธิการ

บริษัท หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จำกัด / บริษัท ฐานวิชาการ จำกัด ผู้สื่อข่าว /ช่างภาพ << บริษัท สยามไอ.ที. แอนด์ คอนเซาท์แทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สื่อข่าว /ช่างภาพ << บริษัท โมเดิร์น โมบาย จำกัด ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว
<< สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) กระทรวงสาธารณสุข ผู้สื่อข่าว นสพ. เวทีปฏิรูป สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) กระทรวงสาธารณสุข ผู้สื่อข่าว / ผู้สื่อข่าวพิเศษ << นสพ. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และประสบการณ์อื่นๆ…