ยกร่างระเบียบ "สถาบันการเงินชุมชนตำบลบางจาก" (ตอน 2)

ตำบลบางจาก

พิจารณายกร่างระเบียบสถาบันการเงินชุมชน

คณะทำงาน

หมู่ 1 - (ส่งรายชื่อทีหลัง)

หมู่ 2 นายธัชนนท์ และนายบุญสม

หมู่ 3 นายสายัณห์ วรรณทอง และนายประจักษ์ ลักษณะวิมล

หมู่ 4 นายประยูร ไฝทอง และนายพวงเพ็ญ ยีสมัน

หมู่ 5 นางจำเนียร จันพล และนางอมร สมมุ่ง

หมู่ 6 เทศบาล

หมู่ 7 นายวิรัตน์  และนายภานุวัตร

หมู่ 8 นายคณพัฒน์ ทองดำ นายสกล อัฒนสมัย นายสงัด มุกเขียว และ นายไชยรัตน์

หมู่ 9 - (ส่งรายชื่อทีหลัง)

หมู่ 10 นายราชวัตร และนายเจริญ สุขคร

หมู่ 11 นายสุรศักดิ์ จันทร์รอด และนายประสาน ศรีรักษ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)