ยกร่างระเบียบ "สถาบันการเงินชุมชนตำบลบางจาก" (ตอน 3)

ตำบลบางจาก

พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ “สถาบันการเงินชุมชน”

มี 4 ฝ่ายด้วยกัน

1.  ฝ่ายอำนวยการ

2.  ฝ่ายระดมทุน

3. ฝ่ายพัฒน

4.  ฝ่ายสวัสดิการชุมชน

คณะทำงาน “สถาบันการเงินชุมชน ตำบลบางจาก”

 

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายระดมทุน

ฝ่ายพัฒนา

ฝ่ายสวัสดิการชุมชน

 1. นายภานุวัตร
 2. นายคณพัฒน์
 3. นายสายัณ
 4. นางพวงเพ็ญ
 5. นายวิรัตน์
 1. นายธนพัฒน์
 2. นายวิรัตน์
 3. นายสุรศักดิ์
 4. นายประจักร
 5. นายภานุวัตร
 6. นายสกล
 1. ผู้ใหญ่สายัณ
 2. ผู้ใหญ่ไชยรัตน์
 3. ผู้ใหญ่ราชวัตร
 4. ผู้ใหญ่ธัชนนท์
 5. นายประสาน
 6. นางบุญสม
 1. นางจำเนียร
 2. นางพวงเพ็ญ
 3. นายประยูร
 4. นายสหัส
 5. นายเจริญ
 6. นายอมร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)