ความร่วมมือกับโครงการ BRT

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักสูตร "คุณอำนวย" สำหรับ โครงการ BRT

ผลจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความรู้และข้อมูลมากมาย เช่น ความรู้เรื่องจุลินทรีย์ สาหร่าย ไลเคน เป็นต้น จึงถึงเวลาแล้วที่จะมีการ "จัดการความรู้" เหล่านั้น โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าจะดำเนินการ3 รูปแบบคือ

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน blog  ซึ่งได้สร้างชุมชนสำหรับโครงการ BRT แล้ว คือ typin.gotoknow.org

2. การพัฒนา know2knows ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษของ ศ. ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. การสร้างคุณอำนวย ซึ่งจะหารือร่วมกับคุณทรงพล เจตนาวณิชย์ หัวหน้าโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่น และ คุณธุวนันท์ พานิชโยทัย หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 26 ธันวาคม 2548 (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

ในเบื้องต้น กำหนดไว้ว่าหัวข้อในการหารือในวันที่ 26 คือ การกำหนดคุณสมบัติของ "คุณอำนวย" ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการความรู้ เมื่อได้คุณสมบัติที่ต้องการตรงกันแล้ว  โครงการ BRT จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตร ทั้งนี้คณะทำงานจะต้องคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ผู้ที่สนใจเรียนรู้และกลับไปใช้พัฒนาพื้นที่ของตนเองจริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่สนใจหลักสูตรเท่านั้น  

หลักสูตรนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 12 - 18 เดือน โดยมีคุณทรงพล เป็น Process Expert รวมทั้งจะมีการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ เช่น การจับประเด็น การจดบันทึก dialogue เป็นต้น ควบคู่ไปด้วย  

 อุรพิณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (0)