ผมขอเล่าเรื่องด้วยภาพ Mobile Unit เมื่อวันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ดังนี้ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         วิบูลย์ วัฒนาธร