ไตรภาคีฯ ในระยะปีที่ 2 จะเดินเรื่องอย่างไรต่อไป

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ด้วยเห็นว่าการวิจัยเพียงอย่างเดียวเป็นการสร้างความรู้ แต่ถ้าวิจัยไปด้วยเรียนรู้ไปด้วย และจัดการความรู้ไปด้วยน่าจะได้ประโยชน์ที่สุด

     สำหรับการดำเนินงานไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ปีที่ 2 นี้ ก็จะเป็นการพยายามนำเอา 3 พื้นที่นำร่องนี้เข้าสู่ระยะที่ 2 ซึ่งจะเป็นระยะการเรียนรู้ปัญหาของชุมชน (Problem based Learning) ร่วมกันของชุมชนและทีมนักวิจัย ซึ่งจะเป็นระยะเริ่มต้นของการทำวิจัยจริง ๆ (Research Phase) โดยจะเริ่มต้นด้วยการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนร่วมกับชุมชน ขั้นต่อไปคือการพัฒนาทีมวิจัยในพื้นที่ และเริ่มการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ PAR และร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขเสียใหม่ ก่อนที่จะ ได้ดำเนินการารออกแบบการวิจัยและเก็บข้อมูลที่เหมาะสม ต่อด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมของชุมชน เน้นว่าเพียงแค่การวิเคราะห์ ยังไม่ควรอภิปรายผล หรือยังไม่ต้องสอดแทรกประเด็นความคิดของทีมนักวิจัยเข้าไป

     ในระยะที่ 2 นี้ตั้งใจว่าจะได้สอดแทรกการวิจัยที่เป็น PLAR ตามที่เคยอ่านบันทึกของคุณน้ำ สคส. เรื่อง "เครือข่ายมดแดง".... ให้มากขึ้น แต่ตัวทีมนักวิจัยหลักคงต้องพยายามศึกษาและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อน ก่อนที่จะนำมาขยายเพื่อปฏิบัติจริง ด้วยเห็นว่าการวิจัยเพียงอย่างเดียวเป็นการสร้างความรู้ แต่ถ้าวิจัยไปด้วยเรียนรู้ไปด้วย และจัดการความรู้ไปด้วยน่าจะได้ประโยชน์ที่สุด กล่าวโดยสรุปก็คือ ในปีที่ 2 จะเน้นที่การจัดการความรู้ โดยการพยายามจะกำหนดวางคุณกิจ คุณอำนวย และคุณเอื้อ ให้ชัดเจน (ดังรูป)

     สำหรับพื้นที่ใหม่ที่เริ่มสนใจเข้าร่วมโครงการในขณะนี้ เช่น ที่อ.ปากพะยูน อ.ป่าพะยอม อ.ป่าบอน อ.บางแก้ว อ.ควนขนุน และอ.เมือง นั้น จะได้นำบทเรียนที่ได้จากการนำร่อง 3 แห่งนี้มาปรับใช้ให้มากที่สุด เท่าที่เรียนรู้ได้ในขณะนี้คือ การมุ่งไปที่ภาคีทั้ง 3 พร้อม ๆ กัน ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะต้องใช้จุดแข็งของระบบราชการช่วยอำนวยให้เกิดขึ้น ดูจากที่อ.เขาชัยสนเป็นหลัก กรณีระบบราชการนำ หรือกรณีที่ชุมชนนำ ก็ดูจากที่อ.ตะโหมดเป็นหลัก หรือ เพื่อนช่วยเพื่อน ก็ดูที่กิ่ง อ.ศรีนครินทร์เป็นหลักครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#learning#คุณอำนวย#by#aar#1#par#doing#สรุปฯ#ปี#ไตรภาคีฯ#plar

หมายเลขบันทึก: 7753, เขียน: 22 Nov 2005 @ 13:40 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)