สม.4

ปรัชญาและหลักการสร้างหลักประกันสุขภาพ...เพื่อคนไทย...
วันนี้ขอเปลี่ยนเรื่องราวแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาให้เพื่อนสมาชิกได้เรียนรู้ร่วมกัน ปรัชญาและหลักการของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4 ประเด็น 1.การเข้าถึงบริการเป็นสิทธิไม่ใช่การสงเคราะห์ โดย... หลักประกันความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่าย และการกระจายสถานพยาบาลที่เข้าถึงง่าย 2.ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดย...ประชาชนสามารถเลือกสถานบริการได้ มีระบบและกระบวนการในการดูแลเรื่องมาตรฐานของระบบบริการ และได้รับความคุ้มครองพอสมควรหากประสบปัญหาจากการบริการ 3.ประสิทิภาพของการจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดย... มีระบบส่งเสริมให้มีการกระจายและใช้ทรัพยากรตามความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชน และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับมหภาค 4.การสร้างหลักประกันทางสุขภาพ โดย...บริการสุขภาพต้องประกอบด้วย "สร้างและซ่อมสุขภาพ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 77676, เขียน: 10 Feb 2007 @ 20:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)