สม.4

  ติดต่อ

  การจัดกิจกรรมชุมชนในระดับครอบครัว...เพื่อเหตุผลใด???  
3. การจัดกิจกรรมชุมชนในระดับครอบครัว การสำรวจครอบครัวเพื่อไปทำความรู้จักศึกษาความจริงในครอบครัว เรียนรู้วิธีคิด วิถีชีวิตครอบครัว เพื่อรู้จัก-เข้าใจครอบครัว ซึ่งจากการดำเนินงานโดยใช้ Family Folder จะทำให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นความจริงในครอบครัวมาในระดับหนึ่ง จากข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่ ศสช. ที่รับผิดชอบครอบครัวควรนำข้อมูลเหล่านี้มาดำเนินการดังนี้ 1. ระบุปัญหา - ความต้องการและศักยภาพของครอบครัว 2. การวางแผนการดูแลสุขภาพของครอบครัว 3. ประสานความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของครอบครัว 4. ดำเนินการติดตามดูแลเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง กำกับ ติดตาม ประเมินผล ครั้งต่อไปผมจะนำเสนอการดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆโดยละเอียดสำหรับท่านที่สนใจต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

หมายเลขบันทึก: 77674, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:21:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สม.4

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)