เปิดตัว ... ชมรมผู้สูงอายุสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ... ภาคเหนือ (4) ชมรมผู้สูงอายุ ใน อ.เกาะคา

ที่ที่ดีที่สุดนั้น ก็อยู่ที่ตำบล หมู่บ้าน เป็นรูปกิจกรรม หรืออะไรต่างๆ ที่จะออกมา

คุณหมอฟันน้องน้อย (ทพญ.อภิญญา สาปคำ) ... ได้นำเสนอกิจกรรมของผู้สูงอายุ ของ รพ.เกาะคา ... เธอเสนอแบบชื่นชมมากเลยค่ะ มีประกายตา ปิ๊ง ปิ๊ง ชื่นชอบผู้สูงอายุมาก มาก ... เธอเล่าว่า

ส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ ใน รพ. ก็จะมีกลุ่มเวชปฏิบัติ คือ ฝ่ายส่งเสริม และที่ รพ. ของเรา เรื่องกลุ่มสูงอายุ กลุ่มเวชปฏิบัติ พอมารวมตัวกัน ผู้สูงอายุก็คิดว่า ควรมีฝ่ายทันตกรรม หรือหมอฟันเข้าไปร่วมด้วย ก็เลยเกิดกิจกรรมขึ้นมาว่า ... ห้องฟันที่ รพ.เกาะคาต้องไปประชุมกลุ่ม และมีกิจกรรมร่วมกันทุกครั้งที่เกาะคา

และพอได้ทราบว่า ... ผู้สูงอายุบ้านศิลาเข้มแข็ง ก็เลยคิดว่าจะทำให้กลุ่มนี้ก่อน

 • ชมรมผู้สูงอายุบ้านศิลา อยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะคา อ.เกาะคา แกนนำคือ อ.พิสมัย ฉันทะ ซึ่งกลุ่มนี้จะเข้มแข็งมากมาก จากที่ได้เข้าไปสัมผัส
 • กลุ่มนี้จะเริ่มจากปัญหาสุขภาพของประธานชมรม ก็คือ แม่พิสมัย ท่านเป็นโรคเบาหวาน และมีเพื่อนบ้านซึ่งเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และท่านก็คิดขึ้นมาว่า ทำยังไงร่างกายจึงจะแข็งแรง ก็เลยมีการออกกำลังกาย ตอนแรกแม่ก็ออกเอง และชวนเพื่อนๆ ใกล้ๆ บ้าน ออกกำลังกาย ก็กลายเป็นกลุ่มออกกำลังกาย ยังไม่มีคำว่า ผู้สูงอายุ
 • ต่อมามีโรงพยาบาล มีอนามัย (สถานีอนามัยน้ำล้อม) ไปเป็นพี่เลี้ยง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และเครือข่ายต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วม จึงเกิดเป็นกลุ่มสร้างสุขภาพผู้สูงอายุที่เข้มแข็งมากมาก

ปีที่แล้ว รพ.เกาะคายังไม่ได้ทำโครงการอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่งเริ่มไปใส่กิจกรรม เพราะว่ากลุ่มเข้มแข็งอยู่แล้ว เขาก็จะมีการพูดถึงเรื่อง โรคเหงือก และโรคฟันด้วย ทางกลุ่มเวชฯ ก็เลยแนะนำว่า ทางผู้สูงอายุพูดถึงเรื่องนี้ด้วย ทางเราก็เลยลงไป ก็จะมี "โครงการเสริมพลังผู้สูงอายุรักษ์เหงือก-ฟัน" กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านศิลา หมู่ 6

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก
 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ และสามารถดูแลช่องปากของตนเอง และคนในชมรมได้ และ
 3. สร้างแกนนำในการแผ่ขยายความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง

ชมรมผู้สูงอายุบ้านศิลา อยู่ที่วัดบ้านศิลา ถ้ามีอะไรท่านก็จะมารวมกันที่นี่ กิจกรรมของท่าน จะมารวมกลุ่มกันทุกวันพระ มารวมกลุ่มกันออกกำลังกายเป็นประจำ และทำงานร่วมกัน เช่น ประเพณีต่างๆ มารวมกันทำ

โครงการที่ใส่กิจกรรมเข้าไป มี

 • การประชุมกลุ่มของผู้สูงอายุ
 • ให้ท่านคิดหัวข้อ ว่า เราจะทำอะไรกันต่อไป
 • สาธิตการแปรงฟัน
 • ให้ความรู้เรื่อง โรคเหงือก และฟัน
 • การทำฟันเบื้องต้น
 • อบรมแกนนำ มีประมาณ 30 คน
 • มีการมอบเกียรติบัตร
 • หลังจากมีการใส่กิจกรรมกลุ่มเล็กๆ นี้ไป ก็มีนั่งรวมกันเป็นกลุ่ม และคิดกันว่า เราจะทำอะไรกันต่อไปได้ ในแกนนำ ท่านก็คิดกันออกมาคร่าวๆ ว่า
  ... จะไปดูแลคนในชมรมของตัวเอง
  ... ขยายไปสู่ศูนย์เด็กเล็ก
 • คุณแม่พิสมัย เพิ่งบอกว่า อยากขอมาทางเรา ว่า ขอจัดบอร์ด แต่ให้เราสนับสนุนทางด้านข้อมูล
 • กิจกรรมที่ได้ทำ ผู้สูงอายุได้ให้ความร่วมมือที่ดีมากๆ

โครงการในปี 2550 คือ “โครงการผู้สูงอายุเข้มแข็ง ร่วมแรงป้องกันโรคเหงือกและฟัน”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพเหงือก และฟันที่ดี
 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องปัญหา และการดูแลสุขภาพเหงือก และฟัน
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการป้องกัน และการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันที่ดี ของผู้สูงอายุในชุมชน
 4. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

กลุ่มเป้าหมาย ทำในผู้สูงอายุ ต.เกาะคา 2 หมู่บ้าน คือ บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบล ศาลา และบ้านศิลา หมู่ที่ 6 ตำบล เกาะคา

งบประมาณ ประมาณ 20,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้สูงอายุมีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการสุขภาพเหงือกและฟันที่ดี
 2. ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องของปัญหา และการดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน
 3. เกิดกิจกรรมการป้องกันและดูแลสุขภาพเหงือกและฟันของผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น
 4. ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

จากที่เคยได้ไปสัมผัสกับผู้สูงอายุ พบว่า ชุมชนนี้จะรวมตัวกันทั้งหลายๆ ส่วน ทั้ง อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งทุกส่วน สอ. จะให้ความร่วมมืออย่างดีมากมาก

ส่วนตัวเองนั้น ยังคิดเลยว่า ที่จะไปดูงานกันในวันนี้ เขาจะเตรียมประชุมกัน 2 ทุ่ม กับ สอ. โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปร่วมด้วย เพราะว่ามีลูกเล็ก เดี๋ยวคงจะได้เห็นในตอนบ่าย
อย่างผู้ใหญ่บ้าน ก็เชิญผู้มาร่วมทั้งตำบล เขาให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพมาก มาก และเตรียมการต้อนรับอย่างดี ปกติเราเห็นเรื่อง กฐิน เขาก็จะรวมตัวกันใหญ่ๆ แต่นี่ในเรื่องของสุขภาพ เขาก็มีการรวมตัวกันของชาวบ้าน หมู่บ้านนี้อย่างดียิ่ง

... จึงเป็นที่น่ายินดีที่กลุ่มของเรา จะมีผู้สูงอายุที่ใช้ความรู้เพื่อเผยแพร่เรื่องฟัน ต่อไป ...

ทพ.สุธา ผอ. ประทับใจมากค่ะ คราวนี้ ท่านขอเวลาพูดชื่นชม

... ผมนานๆ จะได้มาครับ สำหรับพื้นที่ทำจริงๆ อย่างนี้ ...  เมื่อก่อนผมลงจังหวัด อำเภอมาก แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้สัมผัส ... ก็ยังพบอยู่เสมอว่า ... ที่ที่ดีที่สุดนั้น ก็อยู่ที่ตำบล หมู่บ้าน เป็นรูปกิจกรรม หรืออะไรต่างๆ ที่จะออกมา ... วันนี้ผมมีบุญที่ได้มาที่นี่ ได้มาเห็นพ่อแม่พี่น้อง มาทำกิจกรรมตรงนี้ ได้มาเห็นภาพ จดจำ และได้เห็นความดีตรงนี้ ไปเล่าให้ผู้ใหญ่ และคนอื่นๆ ได้ฟัง ว่า ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง และผู้สูงอายุก็เป็นตัวหลักในการทำเรื่องส่งเสริมสุขภาพต่อไป

... เกาะคา ไม่ได้เข้าร่วมโครงการใหญ่ของเราในปี 2549 นะคะ เขาทำกันเอง ด้วยเสียงเรียกร้องจากกลุ่มผู้สูงอายุเองละค่ะ ...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ผู้สูงอายุ#ลำปาง#ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก#รพ.เกาะคา#กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขบันทึก: 77609, เขียน: 10 Feb 2007 @ 12:16 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ซัน
IP: xxx.123.169.21
เขียนเมื่อ 

คุณหมอตัวน้อยน่ารักครับ

 • สวัสดีค่ะ คุณซัน
 • คุณหมอที่เกาะคา น่ารักทั้งนั้นเลยละค่ะ