เก็บน้ำมันปรุงอาหารที่เปิดใช้แล้วไว้ในตู้เย็น จะเก็บได้นานโดยที่น้ำมันไม่มีกลิ่นหืน