GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ทิศทางการดำเนินการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ

การกระจายอำนาจเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องคอยจับตาดู ยังไม่ทิศทางที่แน่นนอน

จากการประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 กพ.50  ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สสจ.นม. โดยนายแพทย์สุวิทย์  วิบูลผลประเสริฐ  ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ระดับ 11  สรุปได้ว่ายังไม่แน่นอนว่าจะไปอยู่ในรูปแบบไหน  ตอนนี้ให้ทุกคนคิดหารูปแบบของตนเองที่อยากจะไป  คือกระกระจายอำนาจไปแน่  แต่รูปแบบ  และเวลาจะไม่ได้กำหนด  ให้พวกเรามาช่วยหารูปแบบที่ดีและเหมาะสมที่สุด    

เงื่อนไขสำคัญในการถ่ายโอน    

- บุคคลากรสาธารณสุข เมื่อถ่ายโอนแล้ว สิทธิและศักดิ์ศรีไม่ลดลง      - ระบบการจัดการทางการเงินต้องมีความชัดเจนและสร้างความมั่นใจในความยั่งยืนของระบบ

- การจัดการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน  วิกฤตและความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง

- การจัดการระบบบริการสุขภาพต้องเชื่อมโยงทั้ง  4 มิติ ในระดับบุคคล  ครอบครัว ชุมชน  รวมทั้งระบบบริการในพื้นที่เฉพาะ เช่น ชายแดน พื้นที่ทุรันดาร  

ทุกคนคงจะคิดหรือมีรูปแบบของตัวเองไว้ในใจอยู่ทุกคน  ช่วยกันคิดรูปแบบที่ดี  เหมาะสม  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สม.4
หมายเลขบันทึก: 77492
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)