ประชาคม

ประชาคมไม่ใช่องค์กรหรือกลุ่มจัดตั้งตามระบบราชการ

ประชาคม (CIVIL SOCIETY) - ประชาคมไม่ใช่องค์กรหรือกลุ่มจัดตั้งตามระบบราชการ

- ประชาคมเป็นปรากฏการณ์ที่คนมาพบปะกัน ไม่จำกัดขอบเขตของพื้นที่ ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นระดับอำเภอ ตำบล จังหวัด ไม่มีการจำแนกชนชั้น ไม่มีคนรวยคนจน

- ประชาคมที่มาพบปะกันต่างมีความรู้สึกและความเชื่อเหมือนกันว่า ตนมีสิทธิที่จะร่วมในปรากฏการณ์ดังกล่าว และเคารพในสิทธิของคนอื่นที่จะเข้าร่วมพบปะกันเช่นกัน

- การมาพบปะพูดคุยกันอาจทำให้เกิดมีกิจกรรมร่วมกัน โดยที่ประเด็นในการพูดคุยและทำกิจกรรมนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว

องค์ประกอบของประชาคม

1. มีการรวมกลุ่มกันด้วยสมัครใจ

2. มีอุดมการณ์ร่วมกัน

3. มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน

4. มีผลประโยชน์ร่วมกัน

5. มีความเอื้ออาทรต่อกัน

6. มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก

7. มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็นผลจากความคิดร่วมกันของสมาชิก

8. การบริหารจัดการ

9. ทรัพยากรที่เป็นทุนและงบประมาณ

ระดับของประชาคม

1. ประชาคมระดับหมู่บ้าน

2. ประชาคมระดับตำบล

3. ประชาคมระดับอำเภอ

4. ประชาคมระดับจังหวัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 77494, เขียน: 09 Feb 2007 @ 22:21 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 15:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)