ศึกษาชุมชนหนองไผ่ล้อมครั้งที่ 2

  ติดต่อ

  วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
การเตรียมการเพื่อจะลงชุมชนครั้งที่ 2  เพื่อคืนข้อมูลการศึกษาในครั้งแรกแก่ชุมชนและเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชน  นักศึกษาได้นัดประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนกำหนดบทบาทหน้าที่แต่ละคนโดยใช้หลัก 4 M ( MAN    MONEY    METERIAL     MANAGEMENT)   กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม   วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (participatory   rural  appraisal)  แลกเปลี่ยนความรู้กัน  ฟังเหตุผลของกันและกัน    รับรู้ข้อมูล  ชี้ถึงปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง    สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ครั้งนี้คือ ปัญหาด้านสุขภาพจากการสำรวจและจากข้อมูลสถิติที่เจ้าหน้าที่มีอยู่นั้น   ไม่ใช้ปัญหาอันดับรกๆที่ชุมชนต้องการแก้ไข     ปัญหาอันดับแรกของชุมชนเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวและกำลังเผชิญอยู่   ชุมชนมองปัญหาด้านเศรษฐกิจ    สังคม  ความเป็นอยู่ของตนเองก่อนปัญหาด้านสุขภาพ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเก็บความรู้Best Practice

หมายเลขบันทึก: 77361, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-15 13:40:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #2#ศึกษาชุมชนหนองไผ่ล้อมครั้งที่

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)