บันทึกไว้สอนตน

1 .  ความรักมันเป็นอารมณ์ของจิตใจซึ่งเป็นความรู้สึกของความมีชีวิต

 

2 .  ความรักที่เป็นความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากเติมส่วนที่ขาดหายไปเพื่อรักษาความสมดุลของตนเองไว้

 

3 .  สิ่งที่พิสูจน์ความรักแท้อย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสมดุลคือกลิ่น  เพราะถ้ากลิ่นเข้ากันได้ก็มีความสุขในชีวิตคู่

 

4 .  ผู้สมควรได้รับอิสริยยศควรมีคุณสมบัติ  3  ประการ คือ  เป็นคนมีความรู้ดี  เป็นคนมีความสามารถดี  และเป็นคนมีความประพฤติดี

 

5 .  การศึกษาธรรมะต้องเอวทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่โลกเป็นอุปกรณ์แห่งการศึกษา  เพราะสัจจะธรรมแทรกอยู่ในทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คนมองข้าม

 

6 .  การเปรียบเทียบที่ควรใส่ใจคือ  ศัตรูเกิดใจร้ายเปรียบเหมือนเหากัดบนหัว  คนภายนอกมุ่งร้ายเปรียบเหมือนโรคเกิดที่ผิวหนัง  เพื่อนขัดใจเปรียบเหมือนตาหูมือเท้าพิการไปและผัวหรือเมียใจร้ายเปรียบเหมือนเนื้อที่หัวใจเป็นพิษ

 

7 .  เมื่อเรามีน้ำใจจะก่อให้เกิดบริวาร  บริวารมาเพราะน้ำใจมี  บริวารหนีเพราะน้ำใจลด  บริวารหมดเพราะน้ำใจแห้ง

 

8 .  วงจรของความรักทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจในรูปกาย  มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันเพื่อเกิดความผูกพันเห็นใจกันและเกิดความรับผิดชอบต่อกันในที่สุด

 

9 .  ชีวิตนี้คนเราเลือกได้ว่าจะอยู่อย่างไรคือจะเป็นคนแบกโลกไว้  เป็นคนอุ้มโลกไว้หรือเป็นคนวางโลกไว้

 

ด้วยความปรารถนาดี 

จาก... umi