ในช่วงปลายเดือนมกราคม ได้มีโอกาสไปศึกษาแนวทางการพัฒนาไม้ผล จากแหล่งความรู้ต่างๆ ไปที่กรมส่งเสริมการเกษตร ไประยอง สิ่งที่ต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้การจัดการความรู้ของจังหวัดชุมพร ได้ไปพบท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับการพัฒนาไม้ผลของจังหวัดระยอง คือ ท่านนิวัติ พ้นชั่ว อดีต สว จังหวัดระยอง ท่านให้คำแนะนำในหลายๆประเด็น และได้เยี่ยมชมสวนของท่าน ชื่อสวนลุงสุน มีชื่อเสียงมากในเรื่องมังคุดคุณภาพ มีสิ่งที่น่าสนใจ สวนมังคุดทั้งหมดประมาณ 1,500 ต้น มีการตัดแต่งกิ่งที่โปร่งภายในต้น ติดผลดกมากในปีนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือ ทุกต้นตัดยอด (ดูจากรูป) ซึ่งเคยรับทราบจาก KM เมื่อครั้งที่จัดที่หลังสวน วันนี้ได้เห็นของจริงทำให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น และอีกอย่างหนึ่งสวนลองกอง ก็มีการตัดยอดทิ้งเหมือนกัน เพื่อให้แผ่ออกด้าน ท่านบอกว่าผลผลิตลองกอง ถ้ายืนเก็บเกี่ยวไม่ถึงไม่มีประโยชน์ ดูแลรักษายาก นำภาพมาให้ดูกันก่อน