ข่าวดี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง

รับเงิน OT เพิ่มขึ้น

ข่าวดีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง ในเดือน กุมภาพันธ์ 2550 กระทรวงการคลังออกระเบียบปรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปี พ.ศ. 2550 ปรับอัตราค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ทำงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ สูงสุดถึงวันละ 200 บาท และ 420 บาท ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

   ซึ่งเดิมเราใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันธรรมดาตั้งแต่เวลา 16.30- 20.00 น. ได้รับค่าตอบแทน 100.-บาท/วัน และปฏิบัติงานในวันหยุดตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ได้ค่าตอบแทน 200.-บาท/วัน ระเบียบใหม่นี้ให้ใช้ในวันธรรมดาเป็นชั่วโมง ๆ ละ 50.-บาท แต่จะต้องปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า  4  ชั่วโมง คือ จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาตั้งแต่เวลา 16.30-20.30 น. จึงจะได้รับค่าตอบแทน  200.-วัน ถ้าปฏิบัติงานไม่ถึงชั่วโมงให้ตัดทิ้ง หมายถึงว่า การปฏิบัติงานไม่เต็มชั่วโมงไม่ต้องนำมาคิดคำนวณ ส่วนในวันหยุดจะต้องปฏิบัติงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน จะได้รับอัตราชั่วโมงละ 60 บาท คือจะต้องปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. จะได้รับเงิน 420.-บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#ot

หมายเลขบันทึก: 77245, เขียน: 08 Feb 2007 @ 19:54 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

เรียนพี่จักริน

 • แล้วพนักงาน เข้าเงื่อนไขนี้หรือเปล่าครับ
 • ความคิดเห็นส่วนตัว เมื่อ ม.ออกนอกระบบก็อาจสามารถ จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงินได้ เพื่อให้เหมาะสมของแต่ละสถาบัน
 • ถ้าจะต้องใช้เกณฑ์นี้จ่าย สำหรับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศของรัฐ คงไม่ยุติธรรมแน่ อันเนื่องจากภูมิหลัง จำนวนนิสิต รายได้ ภาระงาน หรืออื่นๆ นั้นแตกต่างกัน
 • ดังนี้เห็นด้วยที่จะให้ ม. สามารถกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง
 • อาจจะออกนอกระบบ หรือ ไม่ออกก็สุดแล้วแต่ครับ

ด้วยความเคารพ

tuk-a-toon
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ เป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก และที่สำคัญสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในยุดนี้ทีเดียว

เขียนเมื่อ 

เรียนพี่จักริน

ขอฝากอีกนะครับซึ่งได้ฟังมาจากเพื่อนๆ หลังจากที่ได้ยินข่าวดีตามบันทึกนี้ คือ เขาเล่าว่า

 • แต่ก่อนเข้าเวรวันจันทร์ถึงศุกร์ ได้วันละ 100 บาท และวันเสาร์ อาทิตย์ ได้วันละ 200 บาท ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครอยากเข้าเวรเลย หาเหตุผลนั้นเหตุผลนี้ครับ
 • แล้วที่ตลก หรือไม่ตลกก็ตาม เมื่อได้ข่าวว่าระเบียบที่ว่าจะออกมาแน่ เชื่อหรือไม่ว่า "มีแต่คนมาจองเข้าเวรกัน ตรึม" ครับ
 • ผมไม่ทราบได้นะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บ่งบองถึงอะไรได้บ้าง แล้วองค์กรเราไปอย่างไรต่อไปครับ
 • อาจจะด้วยความคับข้องใจหลายประการ จึงขอบ่นเล็กน้อยนะครับ
 • ซึ่งไม่อยากให้เป็นสุภาษิตที่ว่า "เงินมางานเดิน" คนดีดีจะท้อแท้ครับ

กัมปนาท อาชา

จักริน
IP: xxx.24.146.159
เขียนเมื่อ 

ขอแก้ไขเวลานิดหนึ่งครับ เดิมวันหยุด ทำงาน 7 ชั่วโมง เวลาข้างบน 08.30-16.00 น.เปลี่ยนเป็นเวลา 08.00-16.00 น. และ 08.30-15.30 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 08.00-16.00 น.

ครับแจ๊ค พนักงานก็เข้าเงื่อนไขนี้ครับสำหรับการเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสามารถใช้ได้เลยในเดือน กพ.50 แต่หน่วยงานนั้นจะต้องตั้งงบประมาณเพียงพอสำหรับการเบิกนี้นะครับ ส่วนถ้าเราออกนอกระบบ เราก็สามารถร่างระเบียบข้อบังคับของตัวเองได้ครับ และที่ผ่านมาเราก็มีการปรับปรุงระเบียบเงินรายได้มาตลอดนะครับ แต่ไม่ได้ผลเท่าไร คณะกรรมการไม่ได้ดำเนินการต่อ ซึ่งทางกองคลังและพัสดุ ก็มีการเสนอปรับปรุงระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนด้านการเงิน บัญชี ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการต่อหรือกรรมการพิจารณาดำเนินการใดเลยซึ่งเราก็ได้เสนอคณะกรรมการไปแล้ว ณ ปัจจุบันเมื่อเดือนที่ผ่านมาเราก็มีการเริ่มแก้ไขปรับปรุงระเบียบเงินรายได้เหมือนกันใหม่โดยได้เชิญประชุมโดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเพื่อในการแก้ไขระเบียบอย่และจะนำเสนอคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งอีกต่อไป ซึ่งจะผ่านได้ก็ต้องหลายขั้นตอนอยู่นะครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้เห็นมติออกมามีการยกเลิกระเบียบต่าง ๆ และปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทันต่อปัจจุบันซึ่งเป็นระเบียบเก่าแล้วก็มีนะครับ

จักริน
IP: xxx.24.146.159
เขียนเมื่อ 

ดีครับ tuk-a-toon ใช่แล้วครับ เขาปรับก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และส่วนราชการจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอ และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันครับ

 

จักริน
IP: xxx.24.146.159
เขียนเมื่อ 

ใช่เลยแจ๊ค OT เดือนนี้มีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกคนก็วิ่งรับซื้อเวรกันใครไม่เคยอย่เวรก็อยากอย่เวร ซึ่งบ่งบอกถึงการอยากได้กัน ใครเคยขายเวรก็ไม่ขายอีกแล้วไม่หน่ำซ้ำเวรที่ขายไปแล้วยังขอยกเลิกขอกลับคืนมาอีก นี้แหละคนเราสมัยนี้ แต่ก็ไม่ทุกคนหรอกครับ ก็มีส่วนน้อยที่เป็นแบบนี้ คนดีเขาก็มีอย่ครับ

เขียนเมื่อ 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม (กดตรงนี้)
 • ดีขึ้นกับทุกคนด้วยครับ
 • ขอให้ตั้งใจทำงานน่ะครับ
 • ขอบคุณครับ
จักริน
IP: xxx.28.35.5
เขียนเมื่อ 

แต่เราจะต้องนำเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจะนำมาใช้กัน ซึ่งกองคลัง จะนำเข้าวาระคณะกรรมการบริหารในการอนุมัติในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่กระทรวงการคลัง

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณข่าวดีครับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนะครับ  พี่จัก...
 • แต่กองกิจฯ  ไม่ค่อยมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนเหล่านี้หรอก  ซึ่งพี่จักก็ทราบดี  แม้กระทั่งการเฝ้าดูแลกิจกรรมของนิสิตในแต่ละคืนก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ  แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน  (นาน ๆ ทีมีหน)  แต่สายกิจการนิสิต ก็เข้าใจสภาพเช่นนี้ดี
 • เช่นเดียวกับเวลาพวกผมไปราชการกับนิสิตจ่ายเองอย่างมหาศาล
 • มันอดไม่ได้ที่จะดูแลนิสิต...
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

เรียน พี่จักริน

 • แวะเข้ามาอีกครั้งครับ เห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอสมควร ก็ดีใจครับ
 • หลายอย่างของ มมส. คงพัฒนาไปในทางที่ดีครับ ทั้ง คน งาน องค์กร
 • ซึ่งก็เห็นด้วยอย่างทุกคนว่าเป็น "ระบบการจูงใจ" ที่น่าจะดีครับ
 • ขอบคุณอีกครั้งสำหรับข่าวดีๆ

กัมปนาท

wiyada
IP: xxx.153.189.1
เขียนเมื่อ 

      ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางกองคลังฯ ที่กรุณาให้คำแนะนำในการศึกษาดูงาน และร่วมสัมมนาที่กทม.และชลบุรี ยังประทับใจไม่รู้ลืม  โดยเฉพาะคุณน้องวงษ์ผกา (Keawko) น้องอุ้ม คนสวยทั้งสองคน ที่หัวหน้าจักรินทร์มอบหมายให้ดูแล และ ที่สุดต้องฝากขอบคุณท่านผอ.กองคลังที่ให้ความกรุณาบริการ One stop Service ภายใน 20  นาที เมือวันที่  18 เมย. ที่ผ่าน รอรับเงินยืมได้เลย ขอชมว่าเยี่ยมมาก คิดว่างาน การเงิน การคลังและพัสดุ เป็นเรื่องยุ่งยาก อาจจะเป็นเพราะดิฉันไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน แต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นบ้างแล้ว ต้องขอบคุณบุคลากองคลังฯ ทุกท่านที่ได้กรุณา ช่วยชี้แนะ และบริการในทุกเรื่องที่ผ่านมาและอนาคต