ตอนที่ 1 บรรยากาศ

  ประเดิมวันแรก สำหรับงาน UKM-9 ที่ม.ขอนแก่นครับ  งานเสวนาคุณอำนวย เริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายๆ ของวันที่ 8 ก.พ.  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบริการวิชาการ โดยวิทยากร คือ อาจารย์ทวีสิน (ทีมปูนใหญ่แก่งคอย) และทีมงานท่านอาจารย์ JJ (จากมข.)  บรรยายกาศเริ่มต้นด้วยการสำรวจคุณอำนวยมาจากไหนบ้าง ซึ่งแน่นอนครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าภาพม.ขอนแก่น สำหรับทีม MSU-KM ก็ไปกันคราวนี้ 5 คนครับ หลังจากที่ท่านวิทยากรได้เกริ่นนำเรื่อง KM เล็กน้อย พวกเราก็ได้ร่วมกันทำ BAR  จากนั้นก็เช่นเคยครับ ท่านวิทยากรได้พาพวกเราดูหนังอีกแล้ว คราวนี้เป็นเรื่อง ทาร์ซาน ภาค 2 ครับ  แต่ท่านได้ตัดต่อออกเป็น 3 ตอนครับ แต่ละตอนก็สะท้อนแนวคิดและมุมมองที่สอดคล้องกับการจัดการความรู้จริงๆ ครับ (จนทำให้ผมอยากจะดูให้จบทั้งเรื่องเลยครับ) เมื่อดูหนังจบพวกเราก็ได้แบ่งกลุ่มกันลปรร. กลุ่มละประมาณ 10 คน ครับ ซึ่งผมขอสรุปเป็น 3 ตอน (เช่นเดียวกับหนัง) ดังนี้ครับ

1. การรู้จักตนเอง - รู้จักการจัดการความรู้ในตัวเอง

2. ค้นหาตัวเอง ค้นหาธรรมชาติของตัวเอง ค้นหาข้อดีของตัวเอง (ซึ่งมันน่าจะพอมีบ้าง และเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่มีเหมือนเรา)  อาจจะต้องลองผิดลองถูก ลองทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อการเรียนรู้  ออกนอกกรอบเดิมๆที่เคยทำ หาวิธีการใหม่ๆ

3. สู่ความสำเร็จ (ในแบบของตัวเอง)  

ตอนที่ 2 AAR

คาดหวัง  ความรู้-ความเข้าใจ และทักษะเพิ่มเติมในเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อหลอมรวมและบูรณาการกับที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น ชัดเจนขึ้น  รวมทั้งการแลก-เปลี่ยน-เรียน-รู้ระหว่างคุณอำนวยท่านอื่นๆ

มากกว่าคาดหวัง  ก็คงไม่มี (อาจมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ชัดเจน)

น้อยกว่าที่คาดหวัง กิจกรรมกลุ่ม การแลก-เปลี่ยน-เรียน-รู้-ยังมีน้อยครับ (ข้อจำกัดหนึ่งอาจมาจากเวลาน้อยไป คือ เพียงประมาณ 3 ชั่วโมงเอง)

กลับแล้วจะไป ร่วมลปรร. เพื่อการเตรียมงาน UKM-10 กับ MSU-KM Team ท่านอื่นๆ  จัดการความรู้ในตัวเอง ค้นหาข้อดีของตัวเองเพื่อพัฒนางาน และที่ขาดไม่ได้คือทำAAR (ฉบับนี้)

 อีกบรรยากาศ <กดที่นี่>