ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐาน เก่ง ดี มี สุข

  ติดต่อ

  นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

  นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1.  เป็นโรงเรียนสะอาด  ปลอดสารเสพติด  และอบายมุขทุกชนิด

2.  เป็นศูนย์กลาง  ส่งเสริมการออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพของนักเรียนและชุมชน

3.  เฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียน  และบุคลากร

4.  ส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม  ที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาสุขภาพนักเรียนและบุคลากร

5.  ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค

6.  ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน

7.  ดำเนินการตามนโยบายสุขบัญญัติแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 77211, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สม.4

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)