ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐาน เก่ง ดี มี สุข

นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1.  เป็นโรงเรียนสะอาด  ปลอดสารเสพติด  และอบายมุขทุกชนิด

2.  เป็นศูนย์กลาง  ส่งเสริมการออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพของนักเรียนและชุมชน

3.  เฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียน  และบุคลากร

4.  ส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม  ที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาสุขภาพนักเรียนและบุคลากร

5.  ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค

6.  ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน

7.  ดำเนินการตามนโยบายสุขบัญญัติแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 77211, เขียน: 08 Feb 2007 @ 17:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)