การจัดการความรู้ในองค์กรศาสตร์

  ติดต่อ

  การจัดการความรู้ในองค์กรศาสตร์  

วันนี้เราก็มาต่อ 10 วิธีการจัดการความรู้กันต่อนะ

     ปฏิบัติการที่ 4 เรียนลัด การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือผลสัมฤทธิ์ ต้องไม่เริ่มต้นจากการทำงานที่แยบยลด้วยตนเอง   เพราะจะทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ ๆไม่เกิด economy of spee ตามธรรมชาติว่า เป้าหมายเป็นผลงานที่เรามุ่งหมายนี้จะต้องมีคนอื่นทดลองทำมาแล้ว และทำอย่างมีประสิทธิภาพสูง คุณภาพสูง อยู่แล้ว    เราต้องเสาะหาให้พบ และขอเรียนรู้จากเขา คือใช้ยุทธศาสตร์ อด นั่นเอง ความรู้ที่เราไปขอเรียน เป็นความรู้เพื่อการปฏิบัติ และครู ของเราก็ได้ความรู้เหล่านี้ เท่ากับเป็นการเรียนรู้ "ความรู้ในคน"  เทคนิคการเรียนรู้จากผู้มี "วิธี"  Practices ได้แก่ benchmarking และpeer assist ต้องไม่ลืมว่า การเรียนลัดนี้ ต้องไม่เรียนแบบความรู้ของเขาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

    ปฏิบัติการที่ 5 สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก

    ใช้วิธีคิดเชิงบวกว่าตามวิสัยทัศน์ร่วมกันกำหนดนั้น มีบางคนหรือบางหน่วยงาน ย่อมมีวิธีปฏิบัติอยู่แล้ว ให้เสาะหาตัวอย่างของ "วิธีการยอดเยี่ยม"เหล่านั้นให้พบ นำมายกย่องและจัดกระบวนการเพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นภายในองค์การ เรื่องใดที่ไม่มีวิธีการยอดเยี่ยม อยู่ภายในขององค์การอื่นเราก็ส่งเสริมให้คนของเราไปเรียนรู้จากเขา เมื่อเกิดการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ เวทีให้มีการนำเสนอ ยอย่องและแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการกันภายในองค์กร

                   เดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทาโร่

หมายเลขบันทึก: 77200, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:19:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)