ไหนๆ ก็ขอประชาสัมพันธ์ซะหน่อยนะคะ ใครอยากสอบ TOEFL/ IELT/ TOEIC  หรือสนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
โดยเฉพาะ TOEFL IBT ซึ่งเราพึ่งเปิดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแบบใหม่ มีที่เดียวในภาคเหนือตอนล่าง สอนโดยคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจากต่างประเทศและชาวต่างชาติผู้มีประสบการณ์
 ตอนนี้เปิดสอนได้หลายรุ่นแล้ว มีทั้ง TOEFL และ IELTS  สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โต๊ะทำงานอ.อ้อม 055-261000 ต่อ 2027 หรือ คุณคนัมพร 2071