ประชาสัมพันธ์ หน่อยนะค่ะ การจัดการความรู้ในอำเภอปากพนังรุ่นต่อไปจำนวน 51 หมู่บ้านจะมีการประชุมคณะทำงานร่วมคุณเอื้อตำบล/อำเภอช่วงเช้า ณ.ห้องประชุมท้องถิ่นสัมพัอำเภอปากพนังและคุณอำนวยตำบล/อำเภอรวมถึงบุคคลสำคัญในหมู่บ้านคือคุณกิจแกนนำในช่วงบ่าย ณ.ศาลาประชาคมอำเภอปากพนังเพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานในวันที่ 15 ก.พ. 50 บรรยากาศในการร่วมประชุมจะเล่าในครั้งต่อไปหลังจากประชุมนะค่ะ