ฉัตรชัย เชื้อรามัญ : คนดีที่ฉันชื่นชม

begood
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สังคมดีได้ ต้องเริ่มที่เด็กดีก่อน
              

               ฉัตรชัย  เชื้อรามัญ   หรือ พี่ไข่   (ของน้องๆ)   หนุ่มใหญ่วัยเลย 35  ปี ไปนานมากแล้ว  (แต่เจ้าตัวก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นเยาวชนอยู่)   
          
ผู้เขียนรู้จัก 
พี่ไข่   มาตั้งแต่ปี  2540  นับนิ้วดูแล้วก็ประมาณ  10  ปี

              สำหรับประวัติส่วนตัว  พี่ไข่   ร่ำเรียนอะไรมา  ผู้เขียนไม่รู้  (และไม่เคยถาม)    รู้แต่ว่าเขาเคยทำงานมาอย่างหลากหลาย  อาทิ
             
-           ครูพิเศษ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 
             
-           เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  โครงการนิเวศน์ศึกษา มูลนิธิโกมลคีมทอง
             
-           ผู้สื่อข่าว  เครือเนชั่นกรุ๊ป
             
-           ฯลฯ

ปัจจุบันรับตำแหน่งใหญ่โต (ร่ำรวยความสุข  แต่ไม่มีเงินเดือน)   คือ   ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  หรือ YPLE   ซึ่งเป็นหน่วยงานที่  "พี่ไข่"  และน้องๆ  เพียง 3-4  คน  รวมตัวจัดตั้งขึ้นมา  เพื่อทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้กล้าคิด กล้าพูด  กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง   รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและศักยภาพในการสร้างสิ่งที่ดีงามต่อสังคมตามความฝันและจินตนาการที่สร้างสรรค์ ของเด็กและเยาวชนเอง   ซึ่งกิจกรรมที่  YPLE  ดำเนินการอยู่  ได้แก่
           
-           การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 
            -           การอบรมนักจัดรายการวิทยาเด็กและเยาวชน  (ตอนนี้ขยับขยายไปเป็นหลักสูตรนักผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน)  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการผลิต คิดค้นเนื้อหารายการ พร้อมทั้งนำเสนอ ผ่านทางรายการวิทยุเด็กและเยาวชน สวท. 891 ซึ่งกระจายเสียงทั่วประเทศ ด้วยตัวของเด็กและเยาวชนเอง
          
-           ขับเคลื่อนสำนักข่าวเด็กและเยาวชน  ทำหน้าที่กระจายข่าวจากส่วนกลางไปสู่เครือข่ายเด็กและเยาวชน 22 จังหวัดทั่วประเทศ เด็กกลุ่มนี้จึงมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันอยู่เสมอ
         
-           ขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อนร่วมช่วยเด็ก  ในนาม ขบวนการตาสับปะรด  โดยให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศได้ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวด้วยตนเอง   อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดและพฤติกรรม  รู้และชี้  ให้กับเด็กและเยาวชน  ไม่ให้นิ่งดูดายกับสิ่งหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นพิษภัยต่อเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง
         
-           สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุเด็กและเยาวชน ทาง  สวท. 891  คลื่นวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดสรรเวลาช่วงหนึ่งให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้  โดยมีเด็กและเยาวชนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่จัดรายการวิทยุ
         
-           การจัดทำ  Website  :  www.thailandkid.com  เพื่อใช้เป็นสื่อในการเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ  ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและทั่วโลก  โดยได้สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุบน  Internet  ทาง  Website  นี้ด้วย  
         
-           สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เด็กและเยาวชน   เช่น  รายการ "ระเบียงหลังบ้าน" ทาง TTV1 Nation Channel,  รายการ "ความดีสีน้ำเงิน" ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV  เป็นต้น
        
ซึ่งการผลิตสื่อของเด็กและเยาวชน  มีเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้  คือ  จะต้องนำเสนอผ่านประเด็นที่ต่างออกไปจากสื่อกระแสหลัก  ส่วนจะทำรูปแบบใด เป็นหน้าที่ของเด็กและเยาวชนที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์กันเอง
         
-           การผลักดันการจัดตั้งกองทุนสื่อเพื่อเด็ก
         
-           การผลักดันการปฏิรูปสื่อตามมาตรา  40 
         
-           ฯลฯ 

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น  มี  พี่ไข่   เป็นหัวเรือใหญ่และหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ  อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานโดยที่ไม่มีเงินสนับสนุนใดๆ   อย่างมั่นคงถาวร   มิหนำซ้ำในบางกิจกรรมเด็กและเยาวชนต้องเสียค่าใช้จ่ายกันเอง            
          
และปัจจุบัน 
พี่ไข่   ก็ยังคงทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการขยับขยายกลุ่มเด็กและเยาวชนไปเกือบจะทุกจังหวัดอย่างไม่หยุดยั้ง  ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ไม่ย้อท้อ               
          
พี่ไข่   เคยบอกกับผู้เขียนว่า  ด้วยความเชื่อมั่นในหัวใจที่เป็นเด็ก  (อยู่เสมอ)  ของตนเอง   ซึ่งเป็นหัวใจที่มีฝันและจินตนาการที่ต้องการทำสิ่งดีๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม    และจะมีความสุขมาก  หากได้ใช้ชีวิตตามความฝันและจินตนาการที่สร้างสรรค์ของตนเอง  ในขณะที่การศึกษาไม่ได้สอนให้คนเราหันมาสนใจคนอื่น  ไม่เปิดโอกาสเราได้เข้าใจคนอื่น เด็กและเยาวชนจึงไม่เคยมองเห็นคุณค่าของคนอื่นและคนที่ด้อยกว่า   แต่ด้วยความเชื่อที่ว่า   เด็กและเยาวชนมีความสามารถ และมีศักยภาพในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้กับสังคม   เพียงแต่ยังขาดโอกาส   จึงอยากทำหน้าที่เปิดโอกาสที่ดีเช่นนี้ให้กับเด็กและเยาวชน  ให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตและมีความสุขตามความฝันและจิตนาการที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมของแต่ละคนได้              

พี่ไข่   จึงเป็น คนดีของสังคมที่ผู้เขียนนับถือและชื่นชมอย่างจริงใจ

หญิง  สคส.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าเรื่อง...ดี ๆความเห็น (3)

beerthai
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ begood

ยินดีที่ได้รู้จักและขอแบ่งปันความสุขให้แก่กัน

ขอแลกเปลี่ยนความเคบื่อนไหวของพี่ไขที่ได้รู้จักมานับ 10 ปีเช่นกัน แม้หน้าตาจะร่วงโรยไปตามไว แต่ใจและงานที่ทำนั้นเข้มข้นกว่าเดิม

พี่ไข่ของเราตอนนี้ก็จบปริญญาตรี แล้วจ้าที่รู้เนื่องจากไปเจอกันอย่างเผอิญที่ มสธ เลยได้ปะกัน

ขอชื่นชมยินดีกับคนดีที่เข้มแข็งในความคิดดีอีก 1 8o0hk

ก๊อฟ อำนาจเจริญ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

รู้จักพี่ไข่ตอนปี 2546 ตอนค่ายสมัชชาเด็กและเยาวชนของสปรส.

ก็นานมาแล้ว คิดถึงพี่ไข่น่ะ ดูแลสุขภาพด้วยน่ะค่ะ

คงมีโอกาสได้เจอกัน

กุ๊กไก่
IP: xxx.47.44.163
เขียนเมื่อ 

กุ๊กไก่เคยทำงานร่วมกับพี่ไข่ตั้งแต่ปี2549จนถึงตอนนี้ค่ะ พี่เค้าเป็นคนดีมากๆเลย เป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆ เป็นคนที่สอนให้น้องๆได้รู้จักคิดอยู่ตลอดเวลา สอนให้ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอ หลายๆอย่างที่พี่ไข่สอน และได้มอบให้กับ สภาเด็กฯเชียงใหม่ ขบวนการตาสับประรด นักจัดรายการรุ่นเยาว90.5เชียงใหม่ สำนักข่าวเด็กและเยาวชน มันคือสิ่งดีดีที่จะสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป ขอยกย่องให้พี่ไข่เป็นบุคคลแห่งปีค่ะ

หมายเลขบันทึก

77188

เขียน

08 Feb 2007 @ 16:29
()

แก้ไข

08 Jun 2012 @ 18:45
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก