การเรียนรู้ในคณะ  สม.4  นั้นแรก  ๆ  อาจจะเหนื่อยบ้างนะแต่เมื่อเข้ามาเรียนแล้วก็ต้องเต็มร้อยต้องสู้เพื่ออนาคตของเราเอง  เพื่อพัฒนาตนเองในการบริหารเวลา  การจัดการการเรียนรู้  การจัดการเรื่องการเงิน  การจัดการเรื่องการทำงาน  ต้องพยายามเรียนให้จบได้ภายใน  2ปี  ขณะนี้เราจะมีรุ่นพี่  สม. 3 จะจบก่อน 2ปี  เขาทำได้เราก็ต้องทำได้นะ