กระบวนการเรียนการสอน  ในกลุ่มที่หลาย ๆ คนเรียกว่า  กลุ่มไร้สาระ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   นับเป็นกิจกรรมที่ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้   ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้น  การออกแบบการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็น  เป็นตัวชี้นำในการศึกษาเรียนรู้         ในห้วงหนึ่งของวันนี้  เราได้แลกเปลี่ยนความคิด  ในการจัดกิจกรรมของลูกเสือ  ยุวกาชาด  เนื่องจากสถานการณ์คับขัน  การจัดกิจกรรมเดินทางไกล  ในวันที่  9  ก. พ. คงเหมาะกับสถานการณ์ที่สุด         การสร้างฐานการเรียนรู้เป็นจุดที่พูดถึงมากที่สุด  เป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม  เหมาะสมกับผู้เรียน  สร้างโจทย์ให้เกิดการเรียนรู้ในระหว่างปฏิบัติกิจกรรม         ทำไมเราไม่ไปที่สารพัดค่ายที่เขาตั้งขึ้นมา   แค่ขนเด็กไป  แล้วครูทำอะไรก็ได้   เป็นอีกคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้น 
         ถ้าเราทำอย่างนั้น  เราต้องเข้าสู่สูตรสำเร็จของค่าย  เราคงไม่ได้ออกแบบกิจกรรม  คงไม่ได้ทำกิจกรรมที่ท้าทาย  ความรู้ที่ได้อบรมมา  คงต้องล่องลอยคืนอาจารย์แน่นอน  ท้าทายในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์  ทำของที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กสูงสุด   นี่ละ  คือวิชาเผชิญสถานการณ์ของเรา