ฝากบรรรยากาศสวย สวย  สำหรับแขกทุกท่านที่มาเยือน

 

เม็กดำงามเด่นเน้นจรรยา                
นำคุณค่าการกีฬาวิชาการ
ชื่อเสียงเลิศผลงานล้ำคนกล่าวขาน
สร้างตำนานเม็กดำนำความรู้
มีการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ครูหญิงชายสร้างผลงานอันเลิศหรู
ร้อยสองปีผ่านมาน่าเชิดชู
เกียรติคงอยู่สืบไปใครยลยิล       
มีครูภูมิปัญญากลุ่มช้างน้าว
                     
เร่งเรียนเอาใฝ่หาภาษาศิลป์
อีกป่าใหญ่ทิ้งเงาใบให้ร่มดิน
 
                           
เพียงได้ยินดั่งต้องมนต์คนรักษ์ป่า
       
มีสายน้ำลำพังชูคู่บ้านเมือง                      
คนปราดเปรื่องเรื่องเถาวัลย์ต่างสรรหา
งานอาชีพสืบสานไว้ดั่งกล่าวมา                
ร้อยคุณค่ารู้คุณดินถิ่นพักกาย       
นี้แหละคือเม็กดำที่กล่าวอ้าง                    
ร่วมสรรค์สร้างสิ่งดีมีหลากหลาย
ก่อกำเนิดร่วมดำรงให้คงไว้                              
ทอฝันไปเม็กดำเกียรติก้องงาม
<p>กรรณิการ์ </p><p></p>