สุขภาพของใคร?

ของตัวเรา

ของครอบครัวเรา

ของหมู่บ้านเรา

ของจังหวัดเรา

ของประเทศเรา

เอ!!! มีเราไปเกี่ยวอยู่ซะทุกที่เลย

แล้วอย่างนี้! เราจะดูแล จะห่วงแต่ตัวเราได้หรือ????