GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การพัฒนาสุขภาพชุมชน

การมีส่วนร่วมของชุมชน
การพัฒนาสุขภาพชุมชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีซึ่งจะมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต้องเกิดจากการพัฒนาโดยชุมชน เพื่อชุมชนประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม  มีบทบาทร่วมกัน   นำศักยภาพของคนในชุมชนมาสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นและจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ได้มาตรฐาน   การพัฒนาสุขภาพชุมชนต้องเชื่อมโยงบริการของรัฐเข้ากับความต้องการของคนในชุมชนให้ได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สม.4
หมายเลขบันทึก: 77003
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)