โปรแกรม Flip Flash Album Deluxe 1.1 เป็นโปรแกรมประเภทสารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 3 D สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการสร้าง Photos Album, e-Books, e-Portfolio, e-magazine และเอกสารอื่นๆ ตามแต่จะสร้างสรรค์

เปิดหลักสูตรพิเศษ Flash eBook...
ขณะนี้มีผู้สนใจสร้าง eBook เป็นจำนวนมาก เราจึงเปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้สนใจสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) จริงๆ เป็นพิเศษ สร้างด้วยโปรแกรม Flip Flash Album Deluxe (ใหม่ล่าสุด)
   -เปิดหลักสูตรอบรมรุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2551 ณ ห้องนนทรี2 ชั้น 4 อาคาร KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สมัครด่วน!!! รับจำนวนจำกัด
รายละเอียดของหลักสูตร | ใบสมัคร |

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-970-8171, 081-452-3438, 089-765-1234, 083-544-1409 หรือ email: [email protected]
ขั้นตอนการลงทะเบียน| | ตัวอย่าง1 | | ตัวอย่าง2 | | ตัวอย่าง3 | | ตัวอย่าง4 | | ตัวอย่าง5 | | ตัวอย่าง6 |
| ตัวอย่างเว็บ eBook |

 

Flip Flash eBook : ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash Album Deluxe

 (คลิกที่มุมล่างซ้าย - ขวาของหนังสือ เพื่อเปิดอ่าน)